share 76 | chia sẻ miễn phí 44 file background ghép ảnh tết

chia sẻ miễn phí background ghép ảnh tết

với những anh em nào chuyển ghép ảnh thì những background, phông nền như này thì không thể thiếu.

chọn bộ phông nền ảnh tết phục vụ cho anh em ghép ảnh

chọn bộ 44 file

bạn có thể học thêm những kỹ năng photoshop từ kênh youtube của mình nhé.

link kênh

 

link tải mình để dưới cuối bài viết nhé
sau đây là vài hình ảnh mình làm demo


 

link tải

google driver

Lưu ý : anh em tải nhanh nhé mình dùng google driver thường lên xẽ xóa đi để tải bộ khác lên.

 

 

Related posts

Leave a Comment