Code tool auto với giả lập hoặc điện thoại bằng python

mình là DuongHm

Hướng Dẫn anh em code tool auto trên giả lập hoặc điện thoại bằng code python

ở video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em code liệt kê ra list giả lập hoặc điện thoại cùng với những device của từng cái đang bật.

cùng với đó là anh em có thể bật hoặc tắt giả lập như thế nào.

Anh em nào không tải được có thể xem video hướng dẫn tải của mình nhé

 


link tải

google driver

 

 

 

Related posts

Leave a Comment